stoppkraftlinja.com

tenker først og fremst på miljøet!

Vannkraft

#Vannkraft

Kraftlinjene

Det skitne spillet om kraftlinjene Det har lenge vært en opphetet debatt rundt byggingen av kraftlinjer på kryss og tvers av Norge. Mange naturvernere og lokale beboere på stedene hvor det bygges, er sterkt imot utbyggingen. Det fryktes blant annet […]

#Vannkraft

Vannkraft

Norges arvesølv: Vannkraft over alt! Når resten av verden stresser med reduksjonen av den skitne energiproduksjonen, har vi i Norge allerede nærmere 100 % av strømbehovet dekket av grønn energi. I våre gigantiske vannmagasiner kan vi lagre ca. 70 % […]