stoppkraftlinja.com

tenker først og fremst på miljøet!

Energi

#Energi

Gjennom norsk urskog.

Må naturen alltid vike når strømmen skal fram? Stadig flere strømlinjer opprettes rundt om i Norge, alt fra oppe i fjellheimen til gjennom norsk urskog. Dette blir blant annet gjort for å forsyne hytter og andre eksotisk tilliggende bebyggelser. Vi […]

#Energi

Monstermastene

Motstandsbevegelsen: Synnøve Kvamme Det har de siste årene vært heftig debatt rundt utbyggingen av strømmaster og kabler for å forsyne folket med strøm. Spesielt har de såkalte monstermastene i Hardanger fått mye oppmerksomhet, og saken har skapt mang en avisoverskrift. […]

#Energi

Strøm alternativ

Gass som et alternativ til strøm Bare i Norge har energiforbruket steget med førti prosent siden sytti-tallet, og elektrisitet er den mest brukte energivaren. I fastlands Norge ble det brukt hele 134,1 TWh i 2017, noe som er det høyeste […]

#Energi

Fornybar energi

Stoppkraftlinja.no | Bli opplyst om kraftlinjenes effekt på miljøet Norske myndigheter ønsker å fokusere på bærekraftig og fornybar energi, noe som er svært positivt. Likevel bidrar den stadige utbyggingen av kraftlinjer til økt trussel mot vår dyrebare og enestående natur. […]