Norges arvesølv: Vannkraft over alt!

Når resten av verden stresser med reduksjonen av den skitne energiproduksjonen, har vi i Norge allerede nærmere 100 % av strømbehovet dekket av grønn energi. I våre gigantiske vannmagasiner kan vi lagre ca. 70 % av det årlige forbruket for hele landet, som slippes løs i elvene etter behov. De vakre fjellene og lange kystlinjene gir oss den grønne energien resten av verden bare kan drømme om, og gir enorme fordeler om den håndteres fornuftig.

Klimakrisen rammer Europa hardt, og kampen om den grønne strømmen tilspisser seg. For mange er det grønne varemerket i ferd med å bli en livsviktig ressurs i kampen om kundene, og innføringen av el-sertifisering tilfører markedet ytterligere intensiver om å produsere og selge mer. Det er mulig å tjene enda mer per produserte kilowattime enn før. Må det norske energimarkedet øke eksporten av energi, og kan vi påta oss ansvaret for å rengjøre Europa?

El-sertifikater

Miljøkommisjonen i EU skaper felles grunnlag for hvordan landene må forholde seg til klima-utfordringene, og setter regler for hvor raskt landenes ikke-fornybare energiproduksjon skal reduseres. Kjøp og salg av el-sertifikater skulle øke produksjonen og nyetableringene av fornybare kraftverk, ikke gjøre det attraktivt å selge strømmen ut av landet. Dermed tjener kraftselskapene enda mer penger på å selge store summer el-sertifisert grønn strøm til store energikrevende bedrifter i utlandet.

El-sertifikater er selvfølgelig bare et stykke ubrukelig papir, selv om den representerer et standpunkt om å støtte opp om fornybar energi. Problemet er at det ikke finnes nok fornybar energi til at den fossile energikilden må legges ned. Tvert imot øker energibehovet i verden dramatisk, og andre energieffektive løsninger må derfor utvikles om vi skal kunne nå klimamålene fra Brussel, og redusere utslipp av farlige gasser til naturen.

Nye energitider

Hvordan energien vil skapes og benyttes i fremtiden er vanskelig å spå, men at vi kommer til å forbruke mer enn før er det ingen tvil om! Vi kan minske økningen ved å sørge for å effektivisere når på døgnet vi bruker strøm, og spre bruken mer jevnt ut over døgnet. Det finnes allerede teknologi som hjelper forbrukere med å bruke strøm når prisen og etterspørselen er lavest.

Ny og spennende teknologi er i utvikling for å gjøre oss mer bevisste på strømforbruk og energieffektivisering. Hva når vi selv kan handle og kjøpe strøm av privatpersoner, og det blir populært å produsere sin egen strøm? Siden det blir billigere å investere i personlige solcellepaneler kan vi se for oss en fremtid der vi produserer og selger overskudds-strøm til hverandre. Kanskje vil batterier på sikt erstatte behovet for store vannmagasiner?

Reduksjon av forbruk

Det er lett å føle EU sitt tiltak på kroppen om vi for eksempel skal kjøpe en ny lyspære. Forbudet mot å produsere energisløsende lyspærer har nærmest gjort dagligvare-shopping til forskning, og fører til økte kostnader med dyrere LED- teknologisk utstyr. LED-pærene er dyre, og trenger egne LED-dimmere for å kunne brukes. Vi forbrukere blir tvunget til å betale mer, og strømprodusentene håver inn. Hvem er egentlig ansvarlig for klimautslippene?

Til slutt er det alltid forbrukere sammen som har ansvaret. Om forbrukeren etterspør en grønnere og mer effektiv fremtid, vil produsenter og innovasjoner kjempe om å dekke de nye behovene i markedet. På den måten kan vi snu om på konflikten fra å bygge flere eksport kabler, til å effektivisere nettverket vi allerede besitter, og kun bygge ut der vi må. Minst mulig utbygging av energianlegg, og bedre opprusting av det som allerede fungerer.

Kraftledninger

Det er ikke realistisk at Norge skal produsere energi for resten av verden. Selv om kablene til utlandet gir oss stabilitet og trygghet rundt tilgangen på strøm, trenger vi ikke bredere og flere kabler for eksport av drøyere kvanta. Eksport og import av strøm, fornybar eller ikke, bør reguleres av fornuftig energi-effektiviserende tiltak, og ikke lønnsomhet i lommebøkene på de store energi-produsentene. Vi kan uansett ikke forsyne betydelig større andeler enn økningen av behovet i Norge.

Vårt ansvar

Selvfølgelig skal vi hjelpe resten av verden med å forstå fordelene med fornybar grønn energi, og vise enda en sjarmerende side av hva vår vakreste natur kan gjøre for oss om vi tar godt vare på den. Vi må ta stilling til hvor mye vi ønsker å forandre på naturen. Flere vindmøller, større anlegg og lengre kraftledninger? Eller skal vi effektivisere forbruket og produksjonen, og heller ruste opp mot fremtidens grønne energibehov?