Vi i Norge er velsignet med vakker natur, høye fjell, vakre fjorder og et rikt dyreliv. Samtidig er befolkningen vår i stadig vekst, noe som tvinger oss til å bygge i høyden (høyblokker) eventuelt å bygge boligfelter der det tidligere var natur og villmark. Med en bykjerne som blir stadig større, må også strømnettet utvides. Dette er en følge av befolkningsvekst og menneskers ønske om å bo nært naturen.

Dette medfører at Statnett må sette opp nye master, slik at strømmen kan fraktes til de nye boligområdene. Dette medfører gjerne at den ellers vakre naturen her til lands blir «forurenset» av stygge, høye og svært synlige master. Statnett på sin side hevder at folk overreagerer, og at mastene ikke er spesielt synlige. De har blant annet sagt at bilder av såkalte «monstermaster» er redigert. Overreagerer folk, eller lyver Statnett?

Monstermastene i Hardanger

Debatten om de såkalte mostermastene i Hardanger har pågått i mange år. Da det ble kjent at Statnett planlagte utbygging av en høyspenttrasé som skulle gå fra Sima til Samnanger, var det mange som reagerte. Hardanger er en av Norges vakreste naturperler, og folk ble naturligvis redde for at dette ville ødelegge den idylliske og uberørte naturen i området. Statnett lovte på sin side at dette ikke ville bli tilfelle.

Ifølge Statnett ville høyspenttraséen plasseres slik at områder med turstier og der folk ferdes ikke ville berøres av høyspentmastene. Folkeaksjonen «Bevar Hardanger» mente på sin side at mastene ville bli langt mer synlige enn hva Statnett ga uttrykk for, og publiserte et datamanipulert bilde av hvordan de kommende mastene ville ta seg ut i naturen. Dette fikk Statnett til å se rødt, da de mente bildene overdrev kraftig.

Kampen om naturen

Bevar Hardanger kjempet i en årrekke for at den planlagte kraftlinjen på over 90 kilometer ikke skulle bli noe av, og foreslo at Statnett heller kunne bygge en usynlig kabel i sjøen. Dette mente Statnett på sin side at ville vært uforsvarlig, da kabelen måtte blitt gravd på dype områder i fjorden. Dersom en feil skulle oppstå i strømnettet, ville dette kunne ta lang tid å fikse på bunnen av en fjord.

Det hele endte med at Statnett bygget sin planlagte trasé med master, ettersom dette ble ansett for å være det mest praktiske. Dette fikk mange til å se rødt, spesielt når det viste seg at et par av mastene ikke ble plassert slik som konsesjonen tilsa. Noen mente at Statnett regelrett løy om plasseringen av mastene, men dette er selvfølgelig opp til den enkelte å vurdere. Debatten fortsatte.

Statnett måtte flytte master

I 2015 ble det klart at to av mastene Statnett plasserte i Hardanger måtte flyttes. Mastene som førte ledningen fra Eidfjord til Samnanger var rett og slett ikke plassert slik konsesjonen tilsa at det skulle være. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedtok at Statnett måtte rive de to mastene, og legge om traséen slik at den oppfylte konsesjonsvedtaket. Dette medførte at Statnett måtte bygge fire nye master, og de innrømte at de hadde gjort feil.

Det er ikke godt å si om Statnett faktisk gjorde feil, eller om de bløffet. Det som er sikkert er at debatten mellom miljøvernere og staten tilspisset seg. De to mastene som måtte flyttes var tilsynelatende plassert 100 meter lengre mot sør enn hva som var planlagt i konsesjonsvedtaket fra 2008. Ifølge Statnett var det hele en misforståelse, ettersom kartet de bygget etter ikke var oppdatert etter en justering i konsesjonsvedtaket.

Må vi bare leve med mastene?

Nå i 2019 kan vi heldigvis fortsatt glede oss over frisk, rå og vakker natur de fleste steder i landet. Noen steder er mastene synlige, noe som irriterer enkelte. Det er selvfølgelig synd når områder får menneskeskapte strukturer i det ellers naturlige landskapet, men har vi noe annet valg? Strøm er en selvfølge for den moderne befolkningen, og de kan se ut til at vi bare må lære oss å leve med master og strømkabler.

Hvor store er mastene egentlig?

De omstridte monstermastene som ble bygget i Hardanger, hadde en høyde på mellom 25 og 45 meter. Dette er mye av grunnen til at aktivister og den lokale befolkningen i Hardanger mente (og fortsatt mener) at mastene ville bli alt for synlige i terrenget. Dette kan nesten sammenlignes med å plassere flere høyblokker på rekke og rad gjennom naturen. Hvor pent eller stygt dette er, er opp til hver enkelt av oss å avgjøre.