Spar på strømmen og ivareta miljøet samtidig

Vi bruker mye strøm i Norge. Og strømprisene er ofte i nyhetene, spesielt om vinteren når de kan utgjøre en betydelig del av en families budsjett. Det finnes uten tvil et potensiale her for å spare strøm for hver enkelt av oss. Når du sparer strøm, så sparer du penger – det er ganske innlysende. Men det som kanskje ikke er like lett å se, er at du faktisk også kan spare miljøet. Dette kan høres rart ut når nesten 100 % av strømmen som vi bruker i Norge kommer fra vannkraft. Men det finnes flere gode forklaringer. La oss begynne med en enkel oversikt over hva vi egentlig bruker strøm til. Det er ganske store forskjeller mellom Norge og andre land hva gjelder strømforbruk. Det som utmerker seg i Norge er at vi bruker mye til følgende ting:

  • Oppvarming
  • Strøm til husholdningsapparater som TV
  • Belysning
  • Ladning av el-biler

Oppvarming – det aller viktigste

Hvis du skal spare strøm, så er det ett område du bør fokusere ekstra på. For de aller fleste så er strømregningen betydelig høyere på vinteren enn på sommeren. Mange boliger varmes opp med panelovner og andre ovner som bruker strøm direkte og omvandler det til varme. Dette er den minst effektive formen for oppvarming basert på strøm. Det finnes noen metoder som er noe mer effektive, som for eksempel vannbåren varme som kan gi en jevnere fordeling av varmen. Men hvis du virkelig skal få en stor effekt, så må du gå over til en annen måte å skape varme med strøm. Det handler om ulike former for varmepumper eller eventuelt bergvarme. Det vanligste er en såkalt luft-til-luft-varmepumpe, som kan monteres i de fleste hus, alternativt luft til vann.

Bergvarme er mindre vanlig og medfører større grad av investering. Med bergvarme så henter en varmen fra bakken istedenfor luften rundt huset. Over noen års tid så vil både en varmepumpe og bergvarme betale seg med dagens strømpriser. Alternativer når det gjelder oppvarming, kan også være å bruke nattsenking slik at temperaturen i boligen er lavere på natten, ved at panelovnene blir skrudd av da. Et enkelt tidsur kan være nok for å få til dette. Alternativt kan du skifte til en helt annen varmekilde som ved eller pellets. Oljefyring vil snart være forbudt, så det er ikke et alternativ, og oppvarming med gass er relativt utilgjengelig i Norge. Oppvarming med ved eller pellets betyr litt mer arbeid enn med strøm, men vil kunne redusere strømforbruket dramatisk samtidig som du benytter fornybare kilder.

Andre områder du kan spare strøm

Oppvarming står altså for den aller største delen av strømforbruket, men det er selvfølgelig mulig å spare strøm også på andre område. Nærliggende er oppvarming av tappevann, de aller fleste norske hjem har varmtvannsberedere som bruker strøm. Det er vanskelig å finne et alternativ til dette, hvis ikke kommunen din bygger ut fjernvarme som da kan benyttes både til oppvarming av boligen og til tappevann. Det er heller ikke lurt å redusere temperaturen på varmtvannsberederen, da den skal være innstilt på et nivå som er trygt i forhold til bakterievekst. Det du kan tenke på er å ikke bruke varmt vann unødvendig, og for eksempel ta en litt kortere dusj. Det går også å spare på strøm ved bruk av andre ting som TV eller spillkonsoller, ved å skru de helt av og ikke bare bruke standby.

Belysning er et område der det ikke er veldig mye strøm å spare. Det er relativt små mengder strøm som brukes til belysning, og mye av den «ekstra» strømmen som brukes når du for eksempel ikke har LED-lamper, blir til varme som i hvert fall om vinteren kommer til nytte. Men det er selvfølgelig noen tilfeller der det kan være en del å spare. Hvis du for eksempel har 20 downlights i et rom, så kan det være opp mot tusen watt du sparer på å bytte de til LED – det kan faktisk merkes på forbruket. Utebelysning bør selvfølgelig også være LED i alle tilfeller, da det bare er lys du er ute etter der. Men utover dette så er det ikke så mye å spare på å for eksempel skru av lys i rom du ikke er i.

Miljøeffekter i Norge og utlandet

Så er spørsmålet hvordan dette egentlig hjelper miljøet. Strømmen vi bruker i Norge kommer nesten utelukkende fra vannkraft og andre fornybare kilder. Men det betyr ikke at vi kan sløse med den uten at det får konsekvenser for miljøet. All strøm som vi bruker til for eksempel oppvarming, kunne vært brukt enten til andre formål i Norge, eller i utlandet. Og det er positivt for miljøet! I Norge kan vi for eksempel produsere aluminium på en miljøvennlig måte sammenlignet med andre land. Når vi i Norge driver fabrikker med vannkraft, så går dette på bekostning av tilsvarende fabrikker i for eksempel Kina som er avhengig av kullkraft. Når vi eksporterer miljøvennlig norsk strøm til resten av Europa, medfører det at det brukes mindre strøm som er produsert med gass eller kull.