Motstandsbevegelsen: Synnøve Kvamme

Det har de siste årene vært heftig debatt rundt utbyggingen av strømmaster og kabler for å forsyne folket med strøm. Spesielt har de såkalte monstermastene i Hardanger fått mye oppmerksomhet, og saken har skapt mang en avisoverskrift. Dette er en sak som engasjerer mange, og mange kjenner på frykten for at norsk natur skal ta skade av den stadige utbyggingen av strømnettet. Trær hogges ned og dyrearter trues.

Det finnes mange grupper med aktivister og demonstranter der ute, som gjør sitt aller ytterste for å stoppe utbyggingen. Du har sikkert sett aktivister som lenker seg fast til trær og fysisk prøver å forhindre at myndighetene ødelegger naturen. Én av ildsjelene som ønsker en stopper for utbyggingen av strømnettet, er aktivisten Synnøve Kvamme. Hun har spesielt engasjert seg i å bevare naturen i Hardanger og å forhindre utbygging av monstermastene.

Hvem er Synnøve Kvamme?

Blant dem som har vært aller mest engasjert i monstermast-debatten, er Synnøve Kvamme. Denne unge naturverneren ble født i 1991, og er både aktivist og skribent. Kvamme er leder for ungdommene i Granvin Ungdomsråd, samt at hun er leder i Hardangeraksjonen. Mange regner Synnøve for å være selve symbolet på motstanden mastene i Hardanger har møtt. Det er alltid motiverende å se unge mennesker som brenner for en sak!

I 2011 vant Synnøve Kvamme prisen «Årets nordmann» i ukebladet Ny Tid. Denne prisen har siden 2007 årlig blitt delt ut til mennesker som utmerker seg innen miljøvern. Kvamme ble i 2013 nestleder for Naturvernforbundet Hordaland, i tillegg til at hun er varamedlem i det nasjonale Naturvernforbundet. Allerede i 2014 ble Synnøve valgt til leder for Naturvernforbundet avdeling Hordaland, og fikk seg dermed en plass i landsstyret der.

Arrestert flere ganger

Med sterke meninger, følger ofte tydelige demonstrasjoner. Dette har Synnøve Kvamme virkelig fått kjenne på. Du har kanskje sett bildene som florerte i mediene der Kvamme ble fysisk fraktet bort av politiet da hun demonstrerte mot monstermast-utbyggingen til Statnett i Hardanger? Demonstrasjonene førte imidlertid ikke til endring i Statnetts planer, og i dag ruver de opptil 45 meter høye mastene i den ellers så vakre naturen i Hardanger.

Som del av demonstrasjonen i 2011 stod Synnøve Kvamme og noen andre demonstranter oppå containere som inneholdt utstyr Statnett skulle bruke til utbyggingen. De prøvde med andre ord å forhindre utbyggingen rent fysisk. Selv om demonstrasjonen ikke var voldsom, endte det med at 30 politifolk fordelt på 12 politibiler rykket ut. Kvamme og en annen aktivist nektet å flytte på seg, noe som endte med arrestasjon. Totalt fire ganger har Synnøve blitt arrestert.

Fredelig og ikke-voldelig

Synnøve Kvamme stiller seg ganske uforstående til at hun har blitt arrestert flere ganger, ettersom demonstrasjonene er både ikke-voldelige og relativt fredelige. Hun og de andre demonstrantene ønsker bare å få fram sitt poeng, og for å få den oppmerksomheten de trenger, må de nesten stille seg mellom Statnett og utbyggingsområdene fysisk, eventuelt å forhindre dem i å bygge. Her holder det ikke å bære plakater flere mil unna!

Norge er et fritt land, og heldigvis er det demokrati. Likevel kan en stille seg undrende til dette når mennesker blir arrestert for sine meninger. På den annen side er det på et vis forståelig at Statnett ikke ser andre muligheter enn å anmelde demonstrantene, ettersom de fysisk forhindrer arbeidet deres, selv om demonstrantene er fredelige og ufarlige. Synnøve Kvamme har i hvert fall bevist at hun brenner for saken, mer enn de fleste.

Hvorfor demonstrere mot fornybar energi?

Når Statnett bygger ut sine kraftlinjer, er dette for å gi folket fornybar energi – noe som er vel og bra. Dette er jo tross alt miljøvennlig strøm, som genereres av ren vannkraft. Men, dette rettferdiggjør ikke at naturen kan ødelegges, ifølge Synnøve Kvamme. For henne handler det nemlig om selve utbyggingen, som innebærer at naturen tar skade og at sårbare dyrearter havner i kritiske situasjoner når hjemmene deres forsvinner.

Oppsummering

Synnøve Kvamme er en ung ildsjel, og er for mange ansiktet utad når det kommer til motstanden mot utbygging av monstermaster og strømnett, spesielt i Hardanger. Kvamme har flere lederverv i til tross for sin unge alder, og brenner for å bevare naturen. Hun deltar hyppig i demonstrasjoner som skal forhindre videre utbygging av strømnettet, noe som har medført flere arrestasjoner – selv om demonstrasjonene foregår på en ikke-voldelig og fredelig måte.