Må naturen alltid vike når strømmen skal fram?

Stadig flere strømlinjer opprettes rundt om i Norge, alt fra oppe i fjellheimen til gjennom norsk urskog. Dette blir blant annet gjort for å forsyne hytter og andre eksotisk tilliggende bebyggelser. Vi koser oss kanskje med TV, kjøleskap og elektrisk oppvarming på hytta, mens vi nyter utsikten og tenker at strømkabler er et utmerket alternativ fra de iøynefallende tradisjonelle høyspentmastene, uten en tanke om effekten strømtilførselen har hatt på den nærliggende naturen.

Mange er vet lite om effekten strømforsyning har på naturen, og tenker kanskje at så lenge strømlinjen ikke er synlig for oss, så kan det vel ikke være et problem. Her blir ikke selve anleggelsen av linjen tatt hensyn til. Den fører nemlig ofte til at store mengder skog må hugges ned, enorme mengder jord må graves opp og at naturen må bruke flere år på å gjenopprette plantemangfoldet som tidligere befant seg i anleggsområdet.

Effekten på norsk natur

Her i Norge er vi så heldige at vi har et stort og variert mangfold av dyrearter og plantearter. Det nordiske klimaet er kanskje røft, men mange av dyrene som bor her har tilpasset seg det kalde klimaet gjennom årtusener med evolusjon. Det er nødvendigvis ikke slik at dyrene kan flytte seg over landegrensen og bosette seg i et annet land. Det er her de hører hjemme, og derfor er konsekvensene store når leveområdet ødelegges.

Mange fuglearter hekker for eksempel kun i spesifikke tresorter, og når vi hugger ned trærne fjerner vi grunnlaget for deres livsførsel. Planter og trær har også tilpasset seg visse områder i landet vårt, og er sårbare for forandringer. Når det ryddes plass til strømkabler og master, går dette på bekostning av vår flotte natur. Dyrene blir tvunget til å flytte på seg, noe som kan få dramatiske følger for dem.

Finnes det alternative plasser å plassere strømkabler?

Mange tenker kun på det visuelle når det er snakk om strømkabler. De mye omtalte «mostermastene» i Hardanger fikk for eksempel hard medfart, ettersom de ville ødelegge det idylliske og vakre landskapet i området. Det var store demonstrasjoner, og aktivister som beskytter Hardanger foreslo at strømkablene heller kunne legges nedi fjorden. Men er fisk og marint liv mindre verdt enn dyr og planter på land? Eller er det kun det visuelle som skal tenkes på?

Her i Norge finnes det milevis av flotte fjorder, og disse huser tusenvis av sårbare dyrearter. Både fisk og pattedyr som hval lever i fjordene, og det samme gjelder tang, tare og diverse koraller. Livet er minst like komplekst under vann som det er over. Derfor kan det være greit å tenke på at for naturens del er det like risikabelt med strømkabler i vann som på land.

Har vi noe annet valg?

Vi lever i et moderne samfunn der alle er mer eller mindre avhengige av strøm. Derfor har vi egentlig ikke så mange andre valg når det kommer til stykket. Strømkablene må nå fram til hver krik og krok i landet, for at vi skal kunne leve etter dagens standard. Det finnes imidlertid muligheter for å redusere bruken av strøm. Hytter kan for eksempel benytte solcellepanel for generering av energi.

Samtidig kan mange dra nytte av gass som energikilde, noe som allerede er ganske vanlig i campingvogner og i hytter. Dersom vi ble flinkere å bruke alternative strømkilder som dette, kunne vil nok spart naturen for mye skade. Vi håper myndighetene kan oppfordre folket til å bruke gass- og solcelle-generert strøm, og samtidig redusere utbyggingen av strømnettet i tiden som kommer. Vi vil nødig skade den sårbare naturen, vil vi vel?

Hva med strømkabler i bakken?

En annen mulighet når strømnettet skal bygges ut, er å legge kablene under bakken. Det er naturligvis dyreliv også der, men kanskje i mindre grad enn over bakken. Dette ville krevd mye graving, og kanskje litt merarbeid for Statnett, men er det ikke verdt det dersom vi kan spare naturen? Dette vil heller ikke ødelegge naturens visuelle skjønnhet i like stor grad som ledninger som henger i luften gjør.

Oppsummering

Når strømmen skal fram, har vi en tendens til å la det gå utover naturen. Trær hogges, og sårbare dyrearter og planter settes i en kritisk situasjon. Samtidig ødelegges mye av naturens visuelle skjønnhet. Derfor er det enkelte som foreslår at strømnettet i større grad bør bygges under bakken eller under vann. Det finnes også alternative energikilder som gass og solcellepaneler. Dette kan kanskje redde mye av den flotte naturen vår.