Stoppkraftlinja.no | Bli opplyst om kraftlinjenes effekt på miljøet

Norske myndigheter ønsker å fokusere på bærekraftig og fornybar energi, noe som er svært positivt. Likevel bidrar den stadige utbyggingen av kraftlinjer til økt trussel mot vår dyrebare og enestående natur. Strømmen skal fram, og dette gjøres ved å sette opp høye og svært synlige master. Disse mastene plasseres ofte i ellers uberørt terreng, noe som kan påvirke naturen. Store skogsområder ryddes vekk, noe vi frykter vil påvirke den norske faunaen. Med Stoppkraftlinja.no ønsker vi å informere folket om farene som truer.

Denne siden byr på en rekke informative og til tider overraskende artikler, der du kan lære mer om utbyggingen av norske høyspentmaster og hva slags effekt dette har på naturen rundt deg. Vi ønsker at du skal bli mer bevisst på valgene du tar i hverdagen, slik at myndighetene med Statnett i spissen reduserer utbyggingen av de sjenerende og miljøskadelige mastene. Det finnes nemlig mye du kan gjøre, og målet med denne siden er å vise deg hva.

Er vannkraft så miljøvennlig som mange tror?

Her i Norge fokuseres det mye på å produsere tilsynelatende miljøvennlig energi. Dette blir som regel gjort ved å benytte fornybare energiressurser som vannkraft eller vindkraft. Problemet er bare – mener vi – at når denne strømmen skal fraktes til norske husholdninger via strømkabler og master, oppstår et paradoks. Statnett må nemlig rydde plass til mastene, og derfor må naturen vike til fordel for strømnettet. Det bør stilles spørsmål rundt hvorvidt denne praksisen er bærekraftig, og andre muligheter kan ofte vurderes.

Det spekuleres blant annet i om det kan være lurt å legge strømkabler i fjorder eller under bakken, for å verne om naturområdene i skog og mark. Vi diskuterer også hvorvidt alternative strømkilder som solcellepanel eller gass kan være mer miljøvennlig. Med disse energikildene trengs det ikke å strekkes kabler gjennom naturen, for eksempel til folk som trenger strøm på hytta. For det norske folk bruker strøm som aldri før, enten det er for å se på TV eller for å lade mobiltelefonen.

Vi ser på miljøvennlige alternativer

Mye av det du finner på Stoppkraftlinja.no handler om tiltak som kan gjøres for å hindre utbyggingen av kraftlinjer. Vi presenterer deg som sagt for alternative strømkilder, som forhåpentligvis kan bli fremtidens energikilder for folk flest. Vi gir deg også tips til hvordan du kan spare strøm og spare miljøet på én og samme tid. Det finnes mange små grep du kan gjøre i hverdagen for å redusere ditt strømforbruk, og det er ofte enklere enn du tror.

Vi vil i tillegg til de nevnte tingene se nærmere på bølgekraft, og diskuterer hvorvidt dette kan være fremtidens strømkilde. Visste du at Norge fikk sitt aller første bølgekraftverk i forfjor? Dette er foreløpig et pilotprosjekt, og det blir derfor spennende å se hva forskerne sier. Kanskje tiden med vannkraft er forbi? Vi ser også nærmere på Norges forhold til gass som energikilde. Selv om vi produserer naturgass her til lands, eksporteres mesteparten til utlandet. Er dette bærekraftig?

Hva annet finner du på Stoppkraftlinja.no?

Det er mye som skal tas hensyn til når det kommer til miljøvennlig energiproduksjon, og derfor gir vi deg varierte artikler som omhandler ulike tema. Vi ser blant annet på hvordan Norge selger energi produsert med vannkraft billig, samtidig som vi kjøper dyr strøm fra utlandet. I tillegg til dette kan du lese mer om hvordan Statnett – ifølge enkelte – lover og lyver når det kommer til synligheten av sine så mye omtalte «monstermaster». Du har sikkert fått med deg debatten om mastene i Hardanger?

Det er nok mastene i Hardanger som har fått mest oppmerksomhet i mediene, noe som ikke er så rart ettersom mastene går tvers gjennom en av Norges peneste og mest naturskjønne områder. Dette kan du lese mer om på siden vår. Vi vil også presentere deg for en av de mest ivrige motstanderne av utbyggingen av strømmaster. Den unge kvinnen har blitt arrestert flere ganger, og du finner ut hvorfor her. Det er mange sterke meninger om norsk energiproduksjon der ute!

Lær nyttige fakta

Det kan være ganske mye å sette seg inn i når det gjelder norsk energiproduksjon, men vi sørger for å forklare deg alt på en enkel og oversiktlig måte. Du kan blant annet finne informasjon om debatten som pågår mellom ACER og EU på siden vår, en sentral debatt i norsk klimapolitikk. Du kan også lære mer om det til tider skitne spillet om kraftlinjene her til lands. Vi dekker kort og godt det meste som er nødvendig å vite om norsk strømproduksjon.

Hvorfor besøke siden vår?

De fleste er enige om at det er viktig å ta vare på naturen og miljøet, men dessverre er det ikke alle som vet hvordan de kan gjøre dette i praksis. Det er lett å se på seg selv som en dråpe i havet, og tenke at du ikke har makt til å påvirke miljøet. Vi ønsker å vise deg at dette ikke stemmer, og vi forklarer deg alt på en brukervennlig måte. Du trenger ingen forkunnskaper for å dra nytte av Stoppkraftlinja.no!