stoppkraftlinja.com

tenker først og fremst på miljøet!

Year: 2019

#Energi

Gjennom norsk urskog.

Må naturen alltid vike når strømmen skal fram? Stadig flere strømlinjer opprettes rundt om i Norge, alt fra oppe i fjellheimen til gjennom norsk urskog. Dette blir blant annet gjort for å forsyne hytter og andre eksotisk tilliggende bebyggelser. Vi […]

#Energi

Monstermastene

Motstandsbevegelsen: Synnøve Kvamme Det har de siste årene vært heftig debatt rundt utbyggingen av strømmaster og kabler for å forsyne folket med strøm. Spesielt har de såkalte monstermastene i Hardanger fått mye oppmerksomhet, og saken har skapt mang en avisoverskrift. […]

#Energi

Strøm alternativ

Gass som et alternativ til strøm Bare i Norge har energiforbruket steget med førti prosent siden sytti-tallet, og elektrisitet er den mest brukte energivaren. I fastlands Norge ble det brukt hele 134,1 TWh i 2017, noe som er det høyeste […]

#Vannkraft

Kraftlinjene

Det skitne spillet om kraftlinjene Det har lenge vært en opphetet debatt rundt byggingen av kraftlinjer på kryss og tvers av Norge. Mange naturvernere og lokale beboere på stedene hvor det bygges, er sterkt imot utbyggingen. Det fryktes blant annet […]

#Vannkraft

Vannkraft

Norges arvesølv: Vannkraft over alt! Når resten av verden stresser med reduksjonen av den skitne energiproduksjonen, har vi i Norge allerede nærmere 100 % av strømbehovet dekket av grønn energi. I våre gigantiske vannmagasiner kan vi lagre ca. 70 % […]